Blog

การแถลงข่าวเปิดตัว ผักเคลโพแทสเซียมต่ำ

การแถลงข่าวเปิดตัว ผักเคลโพแทสเซียมต่ำ (ผักเคล Low K จาก noBitter) โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องในวันไตโลก ประจำปี 2566 ทางบริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ผักเคล Low K” จากการวิจัยพัฒนาการปลูกพืชในระบบปิดเพื่อลดสารโพแทสเซียมในผัก

“K” เป็นตัวอักษรแทนโพแทสเซียมในตารางธาตุตามหลักวิชาเคมี ผักเคล Low K มีทุกอย่างเหมือนกับผักเคล ที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็น Queen of Greens ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายแต่มีโพแทสเซียมต่ำจึงเหมาะกับผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงโรคไต โดยปกติโพแทสเซียมมีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจ แต่เมื่อการทำงานของไตเสื่อมลง การขับโพแทสเซียมจะลดลง อาจทำให้เกิดปัญหาการเต้นของหัวใจที่ส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้

อาการโพแทสเซียมในเลือดสูง หรือ Hyperkalemia มักมีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของไต เช่น ไตวายเฉียบพลัน หรือ โรคไตเรื้อรัง ซึ่งส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกมาได้พอ (ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติควรอยู่ที่ระหว่าง 3.5-5.0 mEq/L) อาการเบื้องต้นคือ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ถ้าหากระดับโพแทสเซียมสูงเกิน 7 mEq/L ขึ้นไป อาจทำให้ชีพจรเต้นผิดปกติ ไปจนกระทั่งถึงหัวใจหยุดเต้น หากพบผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวให้รีบนำส่งแพทย์โดยด่วน

สำหรับผักเคลโดยทั่วไปจะมีโพแทสเซียมอยู่ประมาณ 400-500 mg. ต่อน้ำหนักผักสด 100 g. ซึ่งจากการวิจัยพัฒนาในโครงการนี้เราสามารถลดระดับโพแทสเซียมในผักเคลในเหลือเพียง 100-200 mg. ต่อน้ำหนักผักสด 100 g. จึงทำให้สามารถบริโภคได้อย่างสบายใจเพราะในหนึ่งวัน แพทย์แนะนำว่าควรจำกัดปริมาณโพแทสเซียมอยู่ที่ไม่เกิน 2000-3000 mg.

ทั้งหมดนี้คือความใส่ใจในอาหารปลอดภัยที่ทางโนบิทเทอร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยากจะส่งมอบให้กับสังคมในวันไตโลกนี้ เพื่อให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

nobitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *