โอกาสสำหรับเกษตรกรในการทำ CEA

 

noBitter เราทำ CEA (Controlled-Environment Agriculture) ตั้งแต่ปี 2018 เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมหลายๆ อย่างที่กล่าวไว้ในบทความ “มาทำความรู้จักกับ CEA” ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของโลก CEA เป็นประเด็นร้อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเป็นภาคส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตลาด Global Vertical Farming Market มีมูลค่า 3.12 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 และคาดว่าจะสูงถึง 16.77 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2027 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย สิ่งสำคัญคือต้องแสดงให้เห็นว่าวิธีการของ CEA จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างไร

 

1. เพิ่มการเติบโตสูงตลอด 365 วันต่อปี

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่ด้วยสภาวะที่เหมาะสมสม่ำเสมอ ทำให้สามารถรับประกันอัตราการเติบโตและคุณภาพของผลิตผลได้ค่อนข้างแน่นอน

2. ลดการพึ่งพาสารเคมี

การกำจัดพืชผลจากสภาพแวดล้อมที่มีแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงและเป็นอันตรายเพื่อให้พืชปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถใช้แสง UV เพื่อควบคุมการปนเปื้อน

3. ใช้น้ำน้อยลง

การรดน้ำทั่วไปที่ใช้ในวิธีการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมมีความต้องการน้ำมากกว่าที่จำเป็นในโรงงานของ CEA เยอะมาก

4. พึ่งพาแรงงานคนน้อยลง

การจัดการพืชผลสามารถทำได้โดยอัตโนมัติหรือควบคุมโดยบุคคลเดียวโดยใช้แอปพลิเคชันดิจิทัล

5. ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้น

CEA ช่วยให้ผลผลิตได้มากกว่าการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องอาศัยพื้นที่กว้างใหญ่ เรายังสามารถแปลงอาคารเก่าที่มีอยู่ให้เป็นโรงงานของ CEA ได้

แล้ว CEA เป็นไปได้จริงหรือ?

อุปสรรคใหญ่สุดเห็นจะเป็นเรื่องการลงทุน ซึ่งอันที่จริงเราสามารถลงทุนเพื่อทดลองเล็กๆ ในลักษณะเดียวกับที่เราทำกับเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์ม และทดสอบ ROI เพื่อให้การลงทุนเป็นไปได้มากขึ้น ทั้งนี้การซื้อส่วนประกอบของฟาร์ม CEA แทนที่จะใช้โซลูชันเต็มรูปแบบอาจจะเหมาะสมกว่า เพราะเราสามารถเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่ช่วยพัฒนาปรับปรุงฟาร์มของเราให้ดีขึ้น หลายคนมักมีเป้าหมายที่จะสร้างระบบสไตล์โรงงานขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มแรก แต่เอาเข้าจริงเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งสร้างทีหลัง ยิ่งมีของใหม่ ของดี ราคาถูกให้เลือกใช้ได้มากกว่า

ในโรงเรือนแบบ CEA เราสามารถปลูกอะไรก็ได้ พืช ผัก สมุนไพร ที่ไม่สูงเกินไปหรือรากลึกยาวเกินไป เราสามารถวางพืชเรียงเป็นชั้นๆ ในอาคารหลังเดียวได้ และไม่จำเป็นต้องลงทุนในการก่อสร้างอาคารใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญเสมอไป เราอาจปรับเปลี่ยนตึกเก่าหรือพื้นที่ว่างอื่นๆ เอามาแปลงเป็นโรงเรือนได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่มีการควบคุมนั้นอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ โรงรถ อุโมงค์ใต้ดิน อะไรก็ได้ สิ่งนี้ให้ภาพที่เหมือนจริงมากกว่าตึกระฟ้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏในบทความสร้างแรงบันดาลใจมากมายเกี่ยวกับ CEA อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของทั้งการก่อสร้างและวิศวกรรมการเกษตร CEA ควรได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของข้อกำหนดการผลิตเฉพาะเสมอ

ต่อไปนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องพิจารณา

1. การควบคุมความชื้น

เครื่องลดความชื้นช่วยให้คุณควบคุมปริมาณสารอาหารของพืชโดยควบคุมปริมาณน้ำในบรรยากาศเพื่อการคายน้ำที่เหมาะสม

2. การควบคุมอุณหภูมิ

นอกจากส่งผลต่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคารแล้ว เครื่องทำความเย็น/ความร้อน และระบายอากาศยังมีความจำเป็นเพื่อรักษาสภาพที่สม่ำเสมอในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่นหรือเย็นกว่าปกติ

3. แสงเพื่อการเติบโต

ไฟ LED ถูกนำมาใช้เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารทั้งหมดที่ควรจะได้รับจากดวงอาทิตย์ตามธรรมชาติ แสงไฟที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์สามารถนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนวิธีการเติบโตของพืช เวลาที่พวกมันออกดอก และรสชาติของพวกมันด้วยการเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมแสงที่ใช้ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

4. ไฮโดรโปนิกส์

ไฮโดรโปนิกส์จะกระจายสารละลายที่อุดมด้วยสารอาหารไปยังรากพืชโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการปลูกในดินแล้วให้น้ำแบบเดิม ๆ

CEA ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อปรับสภาพอากาศ แสง และพื้นที่ให้เหมาะสม หัวใจสำคัญของระบบ CEA ทุกระบบต้องมีความเข้าใจในข้อกำหนดของพืชที่เราต้องการเพาะปลูก ถ้าเราเข้าใจว่าพวกมันต้องการอะไร สภาพแวดล้อมแบบไหนที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกมันมากที่สุด เงื่อนไขเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ภายในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และบางทีที่น่าสนใจกว่านั้น ความเข้าใจในศักยภาพของพืชก็มีประโยชน์เช่นกัน เป็นไปได้อยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเจริญเติบโตของพืชหรือพฤกษเคมีที่พืชสร้างขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้วยวิธีนี้มีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีนี้ ซึ่งอาจมอบโอกาสอีกมากมายให้กับผู้ปลูก