Blog

ผักปลอดภัย ดูได้อย่างไร?

ผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคตกค้างอยู่ หรืออยู่ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

มาดูกันดีกว่าว่า ผักปลอดภัยสังเกตได้จากอะไรบ้าง

รู้จักแหล่งที่มาของผัก

ผักปลอดภัย 01

ข้อมูลจาก สสส. ระบุว่า ผักควรมีการรับรองแหล่งที่ปลูก หรือผู้บริโภคควรรู้จักแหล่งที่ปลูกผัก เพื่อให้ทราบว่าแต่ละฟาร์มมีกระบวนการผลิต และจัดส่งอย่างไร มีสถาบันใดรับรองบ้าง

มีรูใช่ว่าปลอดภัย

ผักปลอดภัย 02

บางครั้งวิธีการปลูกอาจปลอดภัย แต่เนื่องจากเราไม่ทราบว่าผักจะมีการปนเปื้อนสารพิษระหว่างขนส่งหรือที่หน้าร้านหรือไม่ เพื่อคงสภาพให้ผักยังสดไม่เหี่ยวอยู่ได้นานมากขึ้น หรืออาจเกิดจากการฉีดยาฆ่าแมลงหลายครั้งแต่ไม่สามารถป้องกันแมลงได้

ล้างผักทุกครั้ง

ผักปลอดภัย 03

การล้างผักเป็นวิธีที่ลดสารพิษในผักลงได้ กรณีทีเป็นผักปลอดสารพิษ อย่างเช่น noBitter ใช้ภาชนะในการล้างเป็นตะแกรง เปิดน้ำให้ไหลผ่านด้วยระดับความแรงพอประมาณ โดยในระหว่างที่ล้างควรจะใช้มือช่วยในการล้างไปด้วยเป็นเวลาประมาณ 2 นาที

กรณีที่ไม่มั่นใจแหล่งที่มาของผัก ใช้เบกกิ้งโซดาในการล้างผักจะใช้ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำอุ่น 1 กะละมัง(20ลิตร) แช่ไว้ 15 นาทีแล้วใช้น้ำสะอาดล้างออก

nobitter