Blog

ผัก รสขม เกิดจากอะไร?

ผัก ทำไมมี รสขม

noBitter จะพาไปหาคำตอบว่า ทำไมเวลาเราทานผักจึงเกิดรสขม และทำไมผักของ noBitter ถึงไม่ขม

หลายท่านที่เคยทานผักสลัดอย่างเช่น ผักกาดหอม ทำไมบางทีถึงมี รสขม บางทีถึงไม่มี รสขม หรือหลายท่านที่ได้สั่งผักจากทางเราไปแล้ว เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมผักเคลที่ได้ซื้อกับ noBitter ไปจึงไม่ขมและทานง่าย วันนี้เรามีคำตอบเรื่องนี้กัน

ผักรสชาติขมเกิดจากอะไร?

ผักรสชาติขมเกิดได้จากการสะสมสารเคมีหลายชนิด เช่น phenols, terpenoids, alkaloids, flavonoids, glucosinolates, isothiocyanates ซึ่งสารเหล่านี้พืชสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผล คือ

 • เกิดจากพันธุกรรมของพืชชนิดนั้นๆ เช่น มะระ ที่เราคุ้นเคย ขมแน่นอน ปลูกให้มะระหวานก็ยากอยู่ แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้
 • สร้างขึ้นมาเมื่อพืชอยู่ในภาวะไม่ปกติ สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจจะสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง ทั้งนี้พืชจะสะสมสารตัวไหนขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสภาพแวดล้อมที่ปลูก

เมื่อรู้ดังนี้ เราก็สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมเพื่อขจัดความขมได้โดย

 1. การทำพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้มีสัดส่วนของน้ำในต้นพืชเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้สารต่างๆ เจือจางลงได้มากขึ้น แล้วความขมก็จะลดลง โดยสามารถดูจากความชื้นในอากาศ (การดูดน้ำผ่านการคายน้ำของพืช) และความเข้มข้นของสารละลายหรือปุ๋ยในน้ำที่เราให้
 2. ควบคุมปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเครียดในพืช อันประกอบด้วย
 • ความเข้มของแสง มากไปน้อยไปไม่ดีทั้งนั้น พืชแต่ละชนิดก็มีความต้องการแสงไม่เท่ากัน แสงในช่วงน้ำเงินหรือ แสง UV จะไปกระตุ้นการสร้าง flavonoid และ anthocyanin
 • ความเป็นกรดด่าง ค่า pH ที่ต้องรักษาระดับในอยู่ในค่ามาตรฐานที่พืชต้องการ
 • ความชื้นถ้ามากเกินไป พืชก็จะไม่สามารถดูดน้ำและแร่ธาตุไปใช้ได้
 • อุณหภูมิ ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ต้องหมั่นวัดทั้งในอากาศและในน้ำ อย่าให้ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป
 • ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว หรืออายุของผัก เมื่อพืชเข้าสู่ระยะโตเต็มวัยก็มักจะสร้างสารที่ให้รสขมเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆ ดังนั้นต้องสังเกตของใบอย่าให้ใหญ่เกินไป มันจะแก่และขม
 • ความห่าง ระยะปลูกแต่ละต้น อย่าให้ใบบังกัน เพราะใบที่ไม่โดนแสงก็จะขมกว่าเพราะสังเคราะห์แสงไม่เต็มที่

ทั้งหมดคือตัวแปรที่มีผลในการปลูกพืชผักของเรา หากอยากให้ผักไม่ขม ก็ต้องรู้จักผักที่จะปลูก รู้ว่ามันต้องการอะไรเท่าไร แล้วสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้

ทำไม ผักเคล noBitter ไม่ขม

อย่างที่เล่าไปปัจจัยการเพาะปลูกจะส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพ จะสังเกตได้ว่าปัจจัยด้านบนนั้น ถ้าควบคุมได้ผักจะไม่ขม และการที่เราใช้โมเดลแบบ Indoor Farming มาใช้ ทำให้ควบคุมปัจจัยการผลิตได้ทั้งหมด ควบคุมทั้งน้ำ สารอาหาร แสง และอุณหภูมิ จึงส่งผลให้สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ ไม่ขมและที่สำคัญคือไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายเหลืออยู่ด้วย

nobitter
1 COMMENT
 • Top 14 รส ขม - KTHN

  […] อ้างจากแหล่งที่มา: … […]

Comments are closed.