Blog

8 นักรบผักที่เซลล์ มะเร็ง ขยาดหนี!

มะเร็ง เป็นโรคยอดฮิตและอันตรายที่สุด ที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยที่ป่วยและคร่าชีวิตคนไปแล้ว มีผู้ป่วยรายใหม่นับ 1.1. แสนคนต่อปี เป็นการสำรวจของ นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 

Read more “8 นักรบผักที่เซลล์ มะเร็ง ขยาดหนี!”