Blog

Brand Inside ถาม noBitter ตอบ

noBitter 01

พบกับแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนเมือง จนในที่สุดจึงเกิดเป็นโรงงานปลูกผักขนาดเล็กกลางเมือง ที่ไม่ได้ใช้ยากำจัดศัตรูพืช ไม่ต้องขนผักจากต่างจังหวัด สามารถหาซื้อผักสดได้จากสถานที่ปลูกได้เลย

Read more “Brand Inside ถาม noBitter ตอบ”