Blog

มา ล้างผัก ให้ถูกต้องก่อนนำไปทำอาหารกันเถอะ!

ล้างผัก 01

การรับประทานอาหารจำพวกผักและผลไม้สดหลากหลายชนิด จำเป็นจะต้องมีความสะอาด เพื่อสุขภาพของท่านเอง ขั้นตอนการ ล้างผัก จึงสำคัญ

Read more “มา ล้างผัก ให้ถูกต้องก่อนนำไปทำอาหารกันเถอะ!”