Blog

กินเจ อย่างไรให้ได้ทั้งบุญและสุขภาพ 2562

เทศกาลกินเจมาแล้ว! สำหรับคนที่เตรียมตัวเตรียมท้องหรือ เริ่ม กินเจ ก่อนถึงวันเริ่มต้นเทศกาลจริง 1-2 วันเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ปรับสภาพ และทำความคุ้นเคยกับการกินเจได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งต้องฟังกันเลย เพราะว่าเรามี ข้อแนะนำเพิ่มเติมที่น่าสนใจมาบอก

Read more “กินเจ อย่างไรให้ได้ทั้งบุญและสุขภาพ 2562”