noBitter GiftCard

บัตรของขวัญโนบิทเทอร์ เพื่อมอบส่งความสุข และความมีสุขภาพดีให้กับคนที่คุณห่วงใย สามารถใช้แทนเงินสด เพื่อสั่งผักเคลกับโนบิทเทอร์ มีให้เลือก 2 มูลค่า 500 บาท และ 1,000 บาท

เงื่อนไขการใชับัตร GiftCard

  • 1. เมื่อได้รับบัตร ให้ขูดแถบรหัส ให้เห็นเลขบัตรทั้งหมด 16 หลัก
  • 2. ถ่ายรูปหลังบัตร เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่โนบิทเทอร์ ผ่านทาง Line และ Facebook Messenger เพื่อลงทะเบียนบัตร ก่อนใช้
  • 3. บัตรนี้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและค่าบริการขนส่งของโนบิทเทอร์เท่านั้น
  • 4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
  • 5. วันหมดอายุในการใช้บัตร สามารถตรวจสอบได้จากหลังบัตร โปรดใช้ในระยะเวลาที่กำหนด
  • 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 7. สามารถตรวจสอบมูลค่าเงินในบัตรหรือยอดเงินคงเหลือกับเจ้าหน้าที่โนบิทเทอร์ ผ่านทาง Line และ Facebook Messenger
  • 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโทร 0 2079 1175