น้อง ๆ จาก มจธ. เข้าเยี่ยมชม noBitter farm ที่สาขามหิดล ศาลายา - noBitter

น้อง ๆ จาก มจธ. เข้าเยี่ยมชม noBitter farm ที่สาขามหิดล ศาลายา

น้อง ๆ จาก มจธ. เข้าเยี่ยมชม noBitter farm ที่สาขามหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 น้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมอาจารย์ ผศ.นันทนา บุญลออ ได้มาเยี่ยมชม noBitter farm ที่สาขามหิดล ศาลายา พร้อมรับฟังการบรรยายจาก ดร.ดิ๊ง เกี่ยวกับการทำ urban farm


Indoor vertical farm ที่สาขามหิดล ศาลายา เราสร้างขึ้นมาเป็นห้องกระจกสามารถมองโครงสร้างระบบปลูกจากภายนอกได้ ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้ต้อนรับผู้สนใจมาหลายครั้งหละครับ


หากต้องการมาเยี่ยมชม สามารถนัดหมายผ่านทาง
inbox 🛍️ m.me/nobitterlife
หรือ Line​ : @nobittelife https://bit.ly/noBitterlife

ฟาร์มผักที่พ่อเลือก #ฟาร์มผักกลางเมือง #fromfarmtofork #noBitterKale #kale #ผักเคล #คะน้าใบหยิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.