งาน depa Smart City Accelerator Program BATCH 2: Demo Day - noBitter

งาน depa Smart City Accelerator Program BATCH 2: Demo Day

งาน depa Smart City Accelerator Program BATCH 2: Demo…

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา noBitter เราเป็นหนึ่งใน StartUp ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงการกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับการพัฒนาเมือง

ดร.ดิ๊ง CEO ของเราได้เล่าถึงความเป็นมาของ noBitter ฟาร์มผักในเมืองที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง ยาจำกัดวัชพืช แต่ยังคงความสมบูรณ์ของผักและไม่เป็นอันตรายกับทั้งคนปลูกและคนทาน เพราะเราปลูกในระบบปิดที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโตของผักได้ ที่สำคัญคือผักของเราอร่อย ไม่ขม กินได้ทุกเพศทุกวัย

เราดำเนินกิจการมาเข้าสู่ปีที่ 4 จากการลงผิดลงถูกจนสามารถสร้างฟาร์มที่ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรของตัวเอง มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า nbos ในการควบคุมดูแลการผลิตจากเมล็ดจนกระทั่งถึงมือลูกค้า

ด้วยสภาวะโลกร้อนทำให้การเพาะปลูกแบบเดิมๆ ยากขึ้นทุกวัน ผลผลิตควบคุมคุณภาพไม่ได้ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล คุณค่าทางอาหารก็น้อยลง การทำเกษตรแบบ indoor farming จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของมนุษย์ ประกอบกับ COVID-19 ที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป คนซื้อของออนไลน์มากขึ้น และให้ความสนใจกับเรื่อง food safety และ food security มากขึ้น ทั้ง 2 ปัจจัยต่างก็กลายเป็นโอกาสให้กับธุรกิจของเรา

เราตั้งใจว่าปีหน้าเราจะขยายธุรกิจออกไป เพื่อสร้างฟาร์มผักปลอดภัยใกล้ๆ บ้านของทุกคนให้ได้มากขึ้น noBitter กำลังระดมทุน ขยายทีม และสร้างแพลตฟอร์มเพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองที่ดีขึ้น เพื่อให้เมืองที่เราอยู่ smart ขึ้น และเติบโตไปอย่างยั่งยืนครับ

#FromFarmToFork#Kale#Superfood #ฟาร์มผักที่พ่อเลือก#เคล #ฟาร์มผักกลางเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published.