ทดสอบการตรวจเก็บตัวอย่างสารฆ่าเเมลงตกค้างในผักเคล - noBitter

ทดสอบการตรวจเก็บตัวอย่างสารฆ่าเเมลงตกค้างในผักเคล

ทดสอบการตรวจเก็บตัวอย่างสารฆ่าเเมลงตกค้างในผักเคล

🧑‍🔬👨‍🔬 17 ธันวาคม 2564 ขอบคุณทาง Opto-Electrochemical Sensing Research Team – OEC ในสังกัด สวทช. และ SCI Innovatech Onspecได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสาขาสาธุประดิษฐ์ และ ทดสอบการตรวจเก็บตัวอย่างสารฆ่าเเมลงตกค้างในผักเคล 🔬👍

เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราใส่ใจในความปลอดภัยของผักในฟาร์มมาเป็นอันดับ 1 #noBitterKale ขอเป็นฟาร์ม #ผักปลอดภัย ที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งบนโต๊ะอาหารของเพื่อน ๆ ทุก ๆ คนนะครับ 🙂#noBittter#ฟาร์มผักที่พ่อเลือก#ฟาร์มผักกลางเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published.