โนบิทเทอร์จับมือคณะทีมวิจัย 4 มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและกระบวนการแปรรูปเป็น functional ingredient - noBitter

โนบิทเทอร์จับมือคณะทีมวิจัย 4 มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและกระบวนการแปรรูปเป็น functional ingredient

โนบิทเทอร์จับมือคณะทีมวิจัย 4 มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและกระบวนการแปรรูปเป็น functional ingredient

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง พร้อมพันธมิตรทีมวิจัยจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี และ ดร.วิชระ ชุ่มมงคล
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริง วรรธนะภูติ
  • มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์
  • มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล และ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร

ปิดตัวการร่วมพัฒนาโครงการมูลค่า 8.8 ล้านบาท โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อยกระดับการปลูกและเพิ่มมูลค่าผักเคลในระบบ Indoor vertical farm

ผักเคล จัดเป็น superfood เพราะอุดมไปด้วยสารสำคัญ เช่น แร่ธาตุ วิตามิน โพลีฟีนอล รวมทั้ง ฟลาโวนอยด์ อีกทั้งยังมีเส้นใยในปริมาณสูง โดยมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ลดไขมันในเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด

อย่างไรก็ตามการปลูกผักเคลในสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือถูกรบกวนด้วยโรคและแมลงจะทำให้ผลผลิตตกต่ำ ดังนั้นการปลูกในโรงงานพืช (Plant factory) จะช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งเนื่องจากเป็นระบบปิดจึงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการปลูก

การวิจัยพัฒนาครั้งนี้ ทางทีมงานจะศึกษาเพื่อหาระบบปลูกผักเคลที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และนำไปแปรรูปเป็นผงผักเคล รวมถึงสารสกัดจากผักเคลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จนสุดท้ายจะทำการวิจัยทางคลินิคของการรับประทานทั้งผักเคลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเคลต่อเพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

เทคโนโลยีที่ได้จากโครงการนำไปสู่ผักทางเลือกที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และปลอดภัย เป็นทางเลือกให้กลุ่มคนรักสุขภาพ และผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (metabolic syndrome) ผู้คนในชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ปลูกมีโอกาสได้บริโภคผักสดปลอดสารกำจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ และเนื่องจากฟาร์ม noBitter ผลิตอยู่ใกล้กับเขตเมืองจึงช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ในกระบวนการขนส่งผลผลิตอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.